výživový špecialista - Mgr. Stanislava Balogová .Stanislava Balogová - diabutik

V januári 2008 mi vo veku 28 rokov diagnostikovali diabetes mellitus 1. typu. Liečba tohto ochorenia je neodkladná. Nie je čas riešiť psychické rozpoloženie pacienta ani nebudete automaticky zaradení do kurzu varenia pre diabetikov. Zo dňa na deň som sa musela naučiť injekčne si podať inzulín a zároveň sa pripraviť na radikálnu zmenu stravovania. Ako pacientovi mi bol zbežne vysvetlený prepočet sacharidových jednotiek v potravinách, ale odtiaľto som už kráčala sama.

Prvé roky boli plné gastronomických pokusov a omylov, čoho výsledkom boli často kolísavé glykémie. Načrela som hlbšie do problematiky štúdiom odbornej literatúry, ale žiaľ zistila som, že teória a prax sa často rozchádzajú. Informáciám v odbornej tlači totiž chýba špecifickosť a osobný aspekt. Postupne som začala pretvárať tradičné recepty podľa svojich individuálnych potrieb. Obedy aj večere mi čoraz častejšie zaručovali vyrovnané glykémie a ja som prestala vnímať diabetes ako krivdu.

Zdravá výživa sa odrazu stala mojim koníčkom, neskôr aj súčasťou môjho profesionálneho života, keď som začala pracovať ako výživová špecialistka. Veľmi prirodzene a s nadšením som svojim klientom pomáhala k lepšiemu zdraviu, kondícii a k redukcii váhy. Počas tohto obdobia som absolvovala niekoľko certifikovaných školení zameraných na metabolický syndróm, detskú výživu a biochemický rozbor krvi. V praxi som mala možnosť stretnúť aj klientov s diabetom, hoci koncept firmy nebol zameraný na dané ochorenie, nasledoval skôr všeobecné pravidlá racionálnej výživy a iné dietetické praktiky. Preto som sa rozhodla otvoriť si vlastnú výživovú poradňu pre všetkých vrátane diabetikov a ľudí s nalomeným zdravím.

Odkedy mi bol diagnostikovaný diabetes zažila som množstvo prekvapivých situácií, na ktoré ma nikto vopred nepripravil. Diabetes je proces, ktorý sa mení spolu s vami. Podlieha biologickým aj environmentálnym faktorom a vyžaduje si individuálny prístup v maximálnej miere. Verím, že vďaka svojim skúsenostiam a vedomostiam dokážem mojim klientom uľahčiť situáciu, v ktorej sa ocitli a tiež nájsť skratku k riešeniu ich zdravotných problémov. Všetky odporúčania a recepty, ktoré zdieľam, vychádzajú z mojich vlastných stravovacích návykov. Uvedomujem si fakt, že všetci sme jedineční a máme rozdielne potreby či reakcie. Som však presvedčená, že moje skúsenosti, stratégie, tipy a triky dokážu skvalitniť a uľahčiť život aj ostatným.